ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα κατάρτισης στο κρασί

  03/07/2020

Ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο πρόγραμμα κατάρτισης ανακοίνωσε πρόσφατα η ΚΕΟΣΟΕ, ο φορέας που εκπροσωπεί τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς της χώρας.

ΚΕΟΣΟΕ

Το πρόγραμμα «Οινογνωσία» αφορά και τις 13 περιφέρειες, θα διεξαχθεί διαδικτυακά και απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες στους εξής τομείς:

  • Γευσιγνωσία Οίνων,
  • Εξαγωγές και Διεθνές Εμπόριο,
  • Πωλήσεις,
  • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ,
  • Ανάπτυξη Οινοτουρισμού.

Θα επιλεγούν 981 άτομα που θα εκπαιδευτούν 100 ή 80 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο, με επιδότηση 5€/ώρα. Όσοι περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 στο αντικείμενο της επιλογής τους.

Τα κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων είναι ο χρόνος προϋπηρεσίας τους στον κλάδο, η τρέχουσα σχέση εργασίας και το είδος του καθεστώτος απασχόλησης, η ηλικία και η συνάφεια της εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων.

Σκοπός της ΚΕΟΣΟΕ, που είναι και ο φορέας υλοποίησης, είναι η αναβάθμιση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επιλεγέντων, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για την επιλογή των εν λόγω αντικειμένων, αλλά και για την εν γένει απόφαση υλοποίησης του προγράμματος, η ΚΕΟΣΟΕ διεξήγαγε κλαδική μελέτη με αντικείμενο τη «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών στον Κλάδο της Οινοποιίας», η οποία οδήγησε σε αναλυτικό Σχέδιο Δράσης. Τελικός στόχος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση του συνόλου των αδυναμιών του οινοποιητικού κλάδου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στο http://oinognosia.keosoe.gr, από 8/7/20 έως 31/8/20.