ΔΕΛΤΙΑ ΤΡΥΓΟΥ

Δελτίο Τρύγου - Οινοποιείο Χατζηδάκη Σαντορίνη

  23/06/2020

Η καλλιεργητική περίοδος κύλησε µε ήπιες θερµοκρασίες.

Οι χαµηλότερες µέσες ηµερήσιες θερµοκρασίες κατά την διάρκεια αυτής σηµειώθηκαν τους µήνες  Ιανουάριο µε Φεβρουάριο και κυµαίνονταν στους 11 °C.

Οι βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια της περιόδου καλλιέργειας έφτασαν τα 500 mm µε µεγαλύτερη ένταση κατά τους µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο.

Η έκπτυξη των οφθαλµών σηµειώθηκε µέσα Μαρτίου και καθώς στα τέλη του ίδιου µήνα είχαµε ισχυρούς ανέµους, το αποτέλεσµα ήταν η  µείωση παραγωγής.

Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο έπνεαν στο νησί οι πιο ισχυροί άνεµοι της χρονιάς, η µέση ταχύτητα των οποίων έφτασε τα 15 km / hr.

Οι θερµοκρασίες κατά την διάρκεια των τελευταίων µηνών πριν την αναµενόµενη έναρξη του τρύγου ( Ιούνιο- Ιούλιο) κινήθηκαν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η µέση αναφερόµενη θερµοκρασία για το εν λόγω δίµηνο ήταν 25 έως 26 °C.

Αυτό οδήγησε στην οµαλή ωρίµανση του φρούτου η οποία παρατηρήθηκε 15 µέρες αργότερα σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Ο κύριος όγκος σταφυλιών για το Οινοποιείο Χατζηδάκη τρυγήθηκε από 10 έως 31

Αυγούστου.

Άξιο λόγου δε αποτελεί η υψηλή ολική ογκοµετρούµενη οξύτητα σε συνάρτηση µε την πολύ καλή φαινολική ωριµότητα του φρούτου.

Στέλλα Παπαδηµητρίου / Υπεύθυνη Οινολόγος - Γεωπόνος

Μαριέττα Σαµαρά / Οινολόγος